1989

1989: Naar een Belgische Roze Zaterdag?

3 januari 1989: Het Roze Aktiefront neemt deel aan een betoging tegen de aanwezigheid van 10 Vlaams Blokkers in de Antwerpse gemeenteraad. Het RAF verspreid ook een folder waarin gewaarschuwd wordt voor de anti-homostandpunten van het Vlaams Blok, omdat men vaststelt dat een “verontrustend aantal homo’s en lesbiennes” toch voor deze partij stemmen.

1989_Enquete

 

13 januari 1989: Het RAF maakt de resultaten bekend van een enquête over de bereidheid van holebi’s om deel te nemen aan een roze zaterdag.  Meer dan 1/3 van de ondervraagden verklaarde het zinvol te vinden om voor onze eisen op straat te komen (38 %) en 41 % verklaarde mee te zullen opstappen.  12 % vindt dat er geen homodiscriminatie meer is. Commentaar van het RAF: “Wellicht komt dit doordat ze zelf in een situatie leven waarbij ze weinig of geen onderdrukking (meer) ondervinden of zich persoonlijk aan discriminatie kunnen onttrekken. Dit wijst op de noodzaak de mensen te blijven informeren met een goed homoblad, pamfletten, acties, tussenkomsten in de media… Hoedanook is de stelling dat onze achterban niet militant genoeg is door deze enquête sterk gerelativeerd. Alsook het doemdenken dat je in deze cirisistijd niets van de grond krijgt (…) In elk geval mogen de mensen die het belang van een betoging inzien elkaar niet uit het oog verliezen.” Het RAF stelt voor om in 1989 naar de Roze Zaterdag in Haarlem (Nederland) te gaan (men was reeds in Delft in 1988). In 1989 is het ook twintig jaar geleden dat de Stonewall-rellen plaats vonden. “Misschien kunnen we ook rond dit thema een activiteit organiseren” schrijft het RAF.

1989_RAF_Lidkaart.jpg

 

 

 

 

 

Januari 1989: het honderdste RAF-lid meldt zich. Een RAF-lidkaart geeft recht op gratis toegang tot de (maandelijkse) RAF-fuiven, een jaarabonnement op De Janet en op de RAF-nieuwsbrief.

Juni 1989: Samen met de Federatie Werkgroepen Homoseksualiteit (Homofilie is in de naam van de federatie intussen gewijzigd naar Homoseksualiteit) wordt deelgenomen aan de Nederlandse Roze Zaterdag in Haarlem. De Roze 90, het comité dat op 5 mei 1990 de roze zaterdag in Antwerpen organiseert verspreidt een oproep (met spandoek en T-shirts) aan alle Nederlanders om die dag naar Antwerpen te komen.

1989_Roze90_Ik doe het ook_5mei1990

Naar 1990

Terug naar overzicht

fuif_1989_juli_Paradox

Advertentie