Lang niet alle homo’s staan achter homodag

GENT (Van onze verslaggever) – Lang niet alle homofielen staan achter de Homodag die vandaag in het Congrespaleis te Gent wordt gehouden. Het blijkt dat de Rode Vlinder, die de dag organiseert, wel de andere homogroepen tot een publiek debat heeft uitgenodigd maar dat ze daar niet op zijn ingegaan omdat ze het niet nodig vonden hun verschillen in strategie op straat te gooien.

De Rode Vlinder heeft deze Homodag georganiseerd en pas nadat alles was geregeld, werd met de andere homo-organisaties contact opgenomen. Uit ingewonnen inlichtingen blijkt dat de Rode Vlinder in het homomilieu overkomt als een randgroep met extreme ideeën.

Net zoals sommige feministische groeperingen die alle samenwerking met mannen afwijzen en streven naar een zgn. eigen vrouwencultuur, streeft de Rode Vlinder ook naar een eigen homocultuur. Ze beklemtonen dat de homo’s zich niet alleen tot mannen aangetrokken voelen maar dat hun hele denk- en leefwereld verschilt van de hetero’s. En dat vindt de georganiseerde homobeweging overtrokken.

Homodag1978_Vooruit002.jpgIntegratie

Jackie Boeykens, voorzitter van de overkoepelende organisatie van de werkgroepen homofilie in Vlaanderen: “Sinds jaar en dag proberen we de publieke opinie duidelijk te maken dat er tussen de homo’s en de hetero’s alleen op seksueel gebied een verschil is. We trachten de homo’s in de maatschappij in  te schakelen en een homo-ghetto is iets dat we geenszins nastreven. We trachten alleen de vooroordelen uit de weg te ruimen.”

Het blijkt dat er tussen de overkoepelende homo-organisatie en de Rode Vlinder een sterk meningsverschil bestaat over de te volgen strategie.
“Wij zijn ook voorstander van het afschaffen van artikel 372bis uit het strafwetboek, dat homofiele relaties met minder dan 18-jarigen strafbaar stelt en als dusdanig hebben we niets tegen de Homodag in Gent. Maar wij zetten ons vooral in voor verbetering van het klimaat.”

Ondertussen hebben ook de Humanistische Jongeren zich gedistantieerd van de Homodag. Ze zeggen in een persmededeling dat ze zich op geen enkel ogenblik achter de ideeën van de Rode Vlinder hebben geschaard, alhoewel ze als een van de medeorganisatoren staan vermeld: “De Humanistische Jongeren kunnen niet aanvaarden dat de Rode Vlinder de progressieve krachten in discrediet brengt door ze als marginalen af te schilderen.”

Strubbelingen?

Organisatorisch lijkt aan de vooravond nog lang niet alles in kannen en kruiken. Volgens het programma zal de avond worden besloten met een danspartij maar daarvoor zouden zowel de uitbaters van het Congressenpaleis als de brandweer de toelating hebben geweigerd. De h. Persin, directeur-generaal van de Jaarbeurs wilde het gerucht bevestigen noch logenstraffen.

In kringen van de Rode Vlinder wordt verteld dat deze danspartij in de tent in het Citadelpark zal doorgaan, maar dat zou door de brandweer op grond van veiligheidsmaatregelen zijn afgewezen. Het staat echter vast dat de aangekondigde danspartij zal plaatsgrijpen, wat voor de rijkswacht een aanleiding zou kunnen zijn om in te grijpen.

Filmprojecties staan ook op het programma. De meeste films die aangekondigd werden, kunnen volgens de Belgische normen wel door de beugel maar er bestaat wel kans dat Nederlandse homo’s zware porno zullen meebrengen die minder overeenkomt met hetgeen we hier in België gewoon zijn.

Feit is dat tal van bussen met buitenlandse homo’s naar Gent komen. De organisatoren rekenen op 1.000 deelnemers.

Vooruit, zaterdag 18 maart 1978

Knipsel afgedrukt in  Een Ander Strand, boek over De Rooie Vlinder (EPO, 1982)

 

Advertentie