372bis

372bis_002.jpgIn 1985 behaalde de holebistransgenderbeweging een belangrijke overwinning. Door de wet van 18 juni 1985 werd artikel 372bis van het strafwetboek afgeschaft. Dit artikel verbood homoseksuele contacten tussen iemand die ouder was dan 18. Voor heteroseksuele contacten lag de leeftijdsgrens op 16.

Overtreders werden gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 26 tot 1000 frank. Artikel 372bis werd in het strafwetboek ingevoerd door op basis van een amendement van kamerlid Freddy Terwagne van de Franstalige socialisten op de wet op de jeugdbescherming.

De grote bezieler van artikel 372bis was evenwel de toenmalige Procureur des Konings Raymond Charles – van PSC-signatuur – die aan het eind van de jaren vijftig van de vorige eeuw samen met anderen een uitgebreid wetenschappelijk artikel had gepubliceerd over het ‘probleem’ van de homoseksualiteit. De invoering van 372bis steunde ondermeer op de verleidingstheorie. Volgens die theorie zou een adolescent afwijken van de ‘normale’ evolutie in de richting van de heteroseksualiteit door het hebben van homoseksuele of lesbische contacten alvorens hij of zij seksueel volgroeid was. Artikel 372bis had dan ook tot doel adolescenten te beschermen tegen de verleiding van de homoseksualiteit. De verleidingstheorie werd later in wetenschappelijke kringen verlaten en ook Raymond Charles nam er afstand van.

Artikel 372bis voerde een duidelijke discriminatie in op grond van homoseksualiteit. Een jongen van 19 kon bijvoorbeeld vervolgd worden voor het onderhouden van geslachtsbetrekkingen met een mannelijke partner van 17. Indien diezelfde jongen seksuele handelingen stelde met een vrouwelijke partner van 17 dan kon hij daarvoor niet vervolgd worden. Artikel 372bis leidde in de praktijk regelmatig tot bestraffing.

Voor het Roze Aktiefront was 372bis het eerste en belangrijkste actiepunt tot de afschaffing ervan.

Lees ook: Psychiatrische moord op homoseksuele puber

 

Advertentie