Eisenplatform Roze Zaterdag 1992 Gent

Mag het iets meer zijn?

“We doen het allemaal’ was het motto voor de Roze Zaterdag twee jaar geleden. Op 9 mei doen we het opnieuw met “Mag het iets meer zijn?“. De Roze Zaterdag is een feest, waarover je in dit krantje een boel praktische informatie vindt. We willen ook duidelijk maken dat lesbienne- en homorechten mensenrechten zijn die we willen behouden en uitbreiden. We hebben onze eisen samengevat in 10 punten. Je hoeft ze niet uit het hoofd te kennen om te mogen meestappen in de optocht, maar het is nuttig om te weten waar het op 9 mei over gaat. In de optocht, die we feestelijk en kleurrijk willen houden, zullen deze eisen meegedragen worden. Voel je de kriebels om een bord, spandoek of andere uiting van je mening mee te dragen? Laat je verbeelding de vrije loop en laat je inspireren door wat volgt.

1990_Foto brochure RZ.jpg

Alle Belgen gelijk voor de wet?

Dat had je gedacht. Een huiseigenaar die twee lesbiennes weigert zijn pand te verhuren, een jonge homo die op school gepest wordt… het zijn maar enkele voorbeelden van discriminaties waar homo’s en lesbiennes dagelijks mee te maken hebben. Dus eisen we:

1. Wettelijk verbod op discriminatie van lesbiennes en homo’s binnen de woon- en werksituatie en op school. Realisatie en strikte toepassing – door politiediensten en gerecht – van het wetsvoorstel Vandenbossche dat discriminatie verbiedt op grond van geslacht, beleving van seksuele of relationele voorkeur, burgerlijke staat of gezinsomstandigheden. Realisatie van het amendement Van Durme dat homo- en lesbienne- en mensenrechtenorganisaties het recht geeft om zich burgerlijke partij te stellen.

(‘Zich burgerlijke partij stellen’ is bedoeld voor organisaties, zoals de Federatie Werkgroepen Homoseksualiteit. Het betekent dat zij in jouw plaats een proces kunnen beginnen als het voor jou om een of andere reden te moeilijk is om dat zelf te doen).

Ontucht als stok achter de deur

Toen enkele jaren geleden 2 homosauna’s door het gerecht werden gesloten, of toen de rijkswacht brutaal binnenviel in dancing Le Délire werd telkens het begrip ‘ontucht’ bovengehaald om dit te verantwoorden. Ook het Waalse homoblad ‘Tels Quels’ kreeg een proces omdat het ‘ontuchtige’ contactadvertenties zou gepubliceerd hebben. Onlangs nog werd  in een wetsvoorstel dat het afluisteren van telefoon moet regelen diezelfde ‘ontucht’ als wettelijke reden voor afluisteren genoemd. Zou je het leuk vinden als jouw telefoon werd afgetapt? Zoniet, dan sta je zeker achter punt 2 van het eisenplatform.

2. Aanpassing van de wetgeving, zodat het begrip ‘ontucht’ in al haar vaagheid niet meer kan worden gebruikt om homoseksuelen te vervolgen. Het wetsvoorstel Van Durme tot schrapping van het begrip ontucht uit het strafwetboek komt aan deze bekommernis tegemoet.

Homo’s, lesbiennes en hun kinderen!

Probeer als homokoppel maar eens een kind te adopteren. Lukt niet. Twee lesbiennes die samen een kind willen kunnen dat in Vlaanderen slechts op enkele plaatsen via kunstmatige inseminatie. Voor homoseksuele koppels is er geen enkele regeling wat betreft erfenissen, eigendomsrecht, pensioen of werkloosheidsuitkering. Dus eisen we:

3. Een gelijkwaardige behandeling van homoseksuele relaties bij de verschillende wetgevingen en regelingen die de relatie als uitgangspunt hebben. Geen discriminatie van gehuwde homo’s of lesbiennes bij echtscheiding. Recht voor homo’s en lesbiennes op het verwerven en opvoeden van kinderen, door adoptie of kunstmatige inseminatie.

Weet uw postbode het van u?

De meeste politici doen tot op heden alsof hun neus bloedt als de homo- en lesbiennebeweging maatregelen vraagt om de emancipatie van homo’s en lesbiennes te bevorderen. Schrik niet als je op de fuiven inkomgeld moet betalen. Dat hebben we nodig om een dag als deze te kunnen organiseren. De beweging krijgt nauwelijks geld om haar werk te doen. Dus is onze vierde eis:

4. Expliciete toewijzing van de bevoegdheid, voor het voeren van een actief emancipatie- en antidiscriminatiebeleid voor de homoseksuele minderheid, aan het staatssecretariaat voor maatschappelijke emancipatie. Voeren van dit beleid in overleg met de homo- en lesbienne-organisaties door ondermeer positieve voorlichting over homoseksualiteit in openbare diensten, leger, scholen, politie en gerecht, gevangenissen edm. Billijke ondersteuning van de georganiseerde homo- en lesbiennebeweging via een specifieke subsidieregeling.

Vrij veilig!

Het is eenvoudig om besmetting met het aidsvirus te voorkomen. Toch raken tienduizenden besmet. Dat komt omdat er veel te weinig geld en middelen zijn om het veilig vrijen te promoten. Voor wie aids krijgt zijn er al evenmin veel voorzieningen. Wat we willen is:

5. Het tot stand brengen van een volwaardig en globaal aidsbeleid in samenwerking met vertegenwoordigers van de aidsorganisaties en de homo- en lesbiennebeweging. Degelijke, op feiten gebaseerde voorlichting en informatie over aids en veilig-vrij-technieken. Financiële ondersteuning van de organisaties die zich bezighouden met preventie, zorg en begeleiding van seropositieven en aidspatiënten. Wettelijk verbod op discriminatie van seropositieven en aidspatiënten.

Jongens en wetenschap

Onderzoek naar hoe homo’s en lesbiennes leven, vrijen en zich voelen in de maatschappij staat nog in de kinderschoenen. Het is belangrijk dat we onszelf goed leren kennen. En nu we het toch over het verwerven van kennis hebben: zeer veel homoseksuele leerkrachten kunnen het zich niet permitteren er voor uit te komen omdat ze terecht bang zijn hun job te verliezen. Dus eisen we:

6. Ter beschikking stellen van meer fondsen voor onderzoek aan de Vlaamse universiteiten naar de situatie van de Vlaamse homo’s en lesbiennes, ter ondersteuning van een homobeleid. Positieve informatie over de homoseksuele en lesbische leefstijl(en) in alle schoolnetten. Huwelijk en gezin zijn al lang niet meer de enige samenlevingsvormen. Lesbische en homoseksuele leerkrachten en opvoed(st)ers moeten het recht hebben kinderen op te voeden en te onderwijzen.

Elk land zijn roze zaterdag!

In vele landen is het voor homoseksuele mannen en vrouwen niet zo leuk. Het is daar (nog) niet mogelijk om zo’n dag te organiseren. Deze roze zaterdag in Gent is dus ook een beetje van hen. En we eisen:

7. Internationale erkenning als politieke gevangene van al degenen die omwille van hun lesbisch of homo zijn van hun vrijheid beroofd en/of gefolterd worden. Toevoeging van ‘beleving van seksualiteit’ aan alle teksten, verdragen en internationale richtlijnen die een verbod stellen op discriminatie op basis van ras, geslacht, geloof of politieke overtuiging. Steun aan de strijd tegen discriminatie van homo’s en lesbiennes waar ook ter wereld.

Het Roze Kruis

Seks dient om je voort te planten, zegt de Kerk. En homoseks is dus taboe. Vele gelovige homo’s en lesbiennes nemen dit niet langer. Ze eisen:

8. Stopzetting van de negatieve kerkelijke houding tegenover seksualiteit in het algemeen en tegen homoseksualiteit in het bijzonder. Kerkelijke erkenning van het recht voor homoseksuelen en lesbiennes om hun homoseksualiteit volwaardig te beleven.

Tien die zich niet laten zien…

Dagelijks zie je homo’s op BRT en VTM. De meesten stoppen hun homoseksuele voorkeur echter angstvallig weg. Helemaal niet nodig, zeggen anderen, die trouwens op 9 mei voor ons optreden. Onze voorlaatste eis blijft dus van groot belang:

9. Verantwoordelijken in de mediasector zouden zonder sensatiezucht, op een realistische en gedocumenteerde wijze het fenomeen homoseksualiteit in hun programma’s en artikels moeten integreren.

Gelijke rechten voor alle homo’s en lesbiennes!

Dus ook voor hen die uit Turkije, Marokko of een ander land naar hier gehaald zijn en die hier ook zullen blijven. Iedereen weet dat migranten dé schietschijf zijn op dit moment. Reden voor ons om solidair te zijn met hen. Op 22 maart stapten homo’s en lesbiennes mee in de grote optocht tegen racisme en voor verdraagzaamheid. Op 9 mei zijn we dat nog niet vergeten en eisen we:

10. Gelijke sociale en politieke rechten voor alle bevolkingsgroepen, migranten en autochtonen. Toepassing van de wet op het racisme.

Vergelijk deze tekst met het eisenplatform van de Belgian Lesbian & Gay Pride 1998

Naar overzicht

1992_Mag het iets meer zijn_brochure_0001.jpg

Advertentie