Manifest Roze 90

MANIFEST ROZE 90

Organiserend comité van de Roze Zaterdag van 5 mei 1990

Roze90_Flyer0006.jpgWij, lesbiennes en homo’s, ervaren nog altijd discriminatie op allerlei vlakken.

In de politieke wereld is er weinig of geen bereidheid daaraan iets te doen, op enkele uitzonderingen na: de interpellatie van Mieke Vogels, de wetsvoorstellen Van Den Bossche en Van Durme. We menen dat, ondermeer voor de realisatie van de twee wetgevende initiatieven, en een reeks andere eisen zoals het recht op kunstmatige inseminatie bij lesbiennes, adoptie… een brede beweging van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en hun bondgenoten ontwikkeld dient te worden.

Het discriminerend wetsartikel 372bis (dat de leeftijdsgrens voor homoseksueel contact met een oudere op 18 jaar bepaalde, terwijl dit voor heteroseksueel contact op 16 jaar lag) werd uiteindelijk afgeschaft na een jarenlange campagne en onder druk van diverse manifestaties. Dergelijke mobilisatie is ook nu noodzakelijk om wetsvoorstellen in het parlement goedgekeurd te krijgen, en is tegelijk een gelegenheid voor iedere homo en lesbienne om zelf iets te doen tegen discriminatie.

In Nederland, Engeland, Frankrijk… komen elk jaar duizenden homo’s, lesbiennes en biseksuelen op straat. In België speelt de homo- en lesbiennesolidariteit zich voornamelijk binnenskamers of binnen de beslotenheid van een of andere feestzaal af.

In 1982 had in België de laatste lesbienne- en homobetoging plaats. Vanaf 1980 was het een goede gewoonte geworden een jaarlijkse coming-outdag te organiseren. Twee keer gebeurde dit door een comité, waarin de belangrijkste stromingen uit de beweging vertegenwoordigd waren. De Roze 90, een samenwerkingsverband van lesbienne-en homogroepen, wil deze roze draad weer opnemen en organiseert op 5 mei 1990 een Belgische Roze Zaterdag met een feestelijke optocht en een openluchthappening. Het is de bedoeling om lesbienne- en homoseksualiteit, al is het maar voor één dag, weer naar buiten te brengen.

Deze oproep werd onderschreven door onderstaande mensen uit de politieke, sociale, culturele en syndicale wereld:

Jos Van Baelen (VZW Alfa) – Harrie Houben (DPKW) – Jos Pauwels (Kreater v.z.w.) – Vera Van Den Berghe (Theater Het Affront) – Marleen Van Roey (Instuif vz.w) – Lieve Peeters (Pact vzw) – Jan Kint (NCOS-Antwerpen) – Kitty Roggeman (Feministisch tijdschrift Schoppenvrouw) – Abortuskomitees VlaanderenEddy Maes (Anti-Imperialistische Bond) – W. Van. Durme (Volksvertegenwoordiger) – Vincent Scheltiens (Socialistische Jonge Wacht) – Francis Zelck (Inst. Marxistische Vorming) – Hugo Van Dienderen (Volksvertegenwoordiger Agalev) – Jozef Cuypers (Volksvertegenwoordiger Agalev) – Filip De Bodt (Regenboog Z0.-Vlaanderen) – Ida Dequeecker (Socialistische Arbeiderspartij) – Karel De Gucht (Lid van het Europees Parlement) – Marina Cleymans (Anti-fascistisch Front) – Francis Faes (Libertaire studiegroep Gent) – Mieke Delegrange (De Waag vzw.) – Patsy Sörensen (gemeenteraadslid) – Vrouwengroep ‘MarianneLudo Fonteyne (vzw. Geneeskunde voor het Volk) – Jos Geysels (volksvertegenwoordiger Agalev) – Schulpen AnneliesErwin De BeukelaarAnnemie CoppietersRonny TorfsMarc DierckxBob Van LaerhovenJohan DumortierLou Van BoeckelYves GeeraertGina CostersToos Van Liene (Animatiedienst Oxham-België) – Jean-Pierre Coppens – lnge De Win – Lieve De Pooter – Patrick Sweetlove (huisarts) – Joseph Pearce (leraar) – Mieke Vogels (volksvertegenwoordiger Agalev) – Werner De Vos (psycholoog) – Stefan Blommaert (journalist) – VIA (Vrijwillige Internationale Aktie) – Huurwinkel BruggeBuurthuis VeemarktJohn Gysenbergh (Jeugdatelier Jonna) – Lode Hancké (volksvertegenwoordiger SP) – Ruud Alles (Poppentheater Propop) – Linda LepommeJan Van Dyk (Werkgroep Vormingstheater) Brian Vatteroth (Studiekring Vrij Onderzoek) – Rita MulierHumanistisch Vrijzinnig Centrum voor LectuurbegeleidingFrank Verstappen (HVCL-jeugdboekenkommissïe) – Kindertelefoon AntwerpenKristien HemmerechtsChris Lambrechts (Het AIDS Team) – Piet De Tollenaere (Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking) – Hugo OngenaVanhoutte Stephen (Fiipppijnengroep, Gent) – Chris LommeDe Smet ChantalVan Daele Marc (Aidstelefoon – STAG) – Kris Molemans (SAGO, Latijns-Amerikacentrum) – Moniek Van Hout (Federatie Vrouwen Tegen Mishandeling) – Obourdin ErwinJoriske Piot – VZW Labyrint) – Linda Lambersy (Koóperatieve Vrouwenbeweging) – Vrouwenhuis KortrijkAnn HufkensAnne OupeelsBart De Win – Piet VerstraeteGeert HollemansKarin De BoscherRefleks WeerbaarheidscentrumMagda De Meyer (Volksvertegenwoordiger) – Jo ButtynckNico Spanoghe (ACOD-BRT) – Elly Schröder (Vrouwenhuis Roeselare) – Kristenen voor het socialismeKoen De Vijlder (Centrum Opvang Korte. Duur) – Luc Van Den Bossche (Gemeenschapsminister Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt) – Partij van de ArbeidPeleman André (Culturele Centrale) – Payoke vzw.Jo Labens (Ombudscentrum Amok) – Roos Proesmans (info Jeugd Nationaal) – Fonny Boesmans (gewezen lid Europees Parlement SP) – VZW ABC-Jongeren KortijkFransien Vandeweghe (JAC-Gent) – Houssein Boukhriss (Jongeren Tegen Racisme) – Ludo Fret (Pluralistisch Overleg Welzijnswerk) – Colette Claessens (Alfabetisering Limburg) – Katrien Van Gaveren (JAC-Leuven) – Jos Pauwels (FOJOD v.z w.) – Kris Vanhoeck (Krisiscentrum De Stut) – JAC-AntwerpenDe Purperen Deur – Volkshogeschool Elcker-ik LeuvenElcker-ik vz.w MechelenAnn Verhaegen (Antwerpse Volkshogeschool) – Leo Lauwereyssen (Elcker-Ik vzw Turnhout) – Annemie Demedts (Volkshogeschool Elcker-Ik Gent) – Erwin De Beukeleer (Elcker-Ik Antwerpen) – Mieke Peeters (Centrum voor Levens- en gezinsvragen) – Guy Vanderstraeten (CGSO Hasselt) – Jan De Ridder (Free Clinic Antwerpen) – Ann Vereecken (CGSO Aalst) – Claire Tysebaert (CSV Gent) – Herman Debusscher (CGSO Antwerpen) – Hedwig De Leuwer (CGSO Brussel) – Tine Dekempe (Femeus) – Bevrijdingsfilms vzw.Jet Vloemans (Opzij) – Johan Reyniers (Studentenblad VETO) – Het Andere Boek vzw.

 Lijst afgesloten op 25 april 1990

Lees ook: Een Roze Zaterdag, wie is daar nu tegen?

Roze Zaterdag 1992: eisenplatform

Belgian Lesbian & Gay Pride: Eisenplatform 1998

Het RAF in 1990

Het platform van het Roze Aktiefront (RAF)

Advertentie